سامانه اختصاصی نماد

مدیریت مرکز رصد

کیفی وبسایت ها

تیام تو

  • آدرس سایت:                    tiamto.ir
  • نماد دریافت شده:              SSL lvl1
  • تاریخ عضویت:              1400/02/28
  • تاریخ خاتمه:                 1403/02/28
روز
ساعت
پایان اعتبار این نماد
توجه : جهت اطمینان و امنیت بیشتر در هنگام مشاهده این صفحه به نکات زیر توجه فرمایید
  • حتما آدرس (URL) سایت کسب و کار با آدرسی که در این صفحه معرفی می شود یکسان باشد.
  • صفحه ای که مشاهده می کنید صفحه اصلی مرورگر شما باید باشد و نه یک عکس و تصویر از یک مرورگر، از این امر اطمینان حاصل فرمایید.
  • آدرس (URL) این صفحه با https://ariapro.ir آغاز شده باشد.
  • جهت مشاده لیست کسب و کارهای دارای نماد عضویت به سایت www.ariapro.ir مراجعه فرمایید.